aktuality gymnazium hejcinV pátek 14. 5. 2021 po předchozích rozhovorech o možnostech a celkovém konceptu podepsali zástupci Gymnázia Hejčín v Olomouci, ředitel Mgr. Karel Goš, a našeho Basketbalového centra mládeže, předseda Dr. Petr Reich, memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře.

Navázaná spolupráce je logickým vyústěním při hledání společných zájmů obou organizací pro delší období. Přirozené sepětí sportovně nadaných sportovců, basketbalistů BCM Olomouc, a komplexního zajištění pro studium a sport ze strany Gymnázia Hejčín, nabízí oboustranná řešení v cílových oblastech vzdělávání a sportu.

Hlavní společným zájmem je podpora sportovních aktivit mládeže, hráčů BCM v rámci studia na gymnáziu, a stejně tak neregistrovaných studentů v nabídce volitelných programů školní TV a studentských týmů, účastníků soutěží AŠSK.

Provázanost spolupráce obou organizací je i historicky podpořená absolventy Gymnázia Hejčín – elitními sportovci, kteří tuto školu navštěvovali, jako např. bývalý kapitán české basketbalové reprezentace na úspěšném MS v Číně, Pavel Pumprla. Má-li stále platit, že basketbal je sport převážně vysokoškoláků, ideální předstupeň pro propojení sportovní přípravy s kvalitním vzděláním mohou najít zde.