oddil basketbaluBasketbalový oddíl právem považujeme za spoluzakladatele vysokoškolského sportu v Olomouci. Stál u zrodu jednoty a po celé padesátileté období představoval fungující oddíl s kvalitním trenérským i funkcionářským zázemím, s velkou členskou základnou. Za dobu své existence vychoval stovky basketbalistů a basketbalistek. Dosáhl celé řady úspěchů jak na regionální úrovni, tak na úrovni celostátní. Nezřídka reprezentoval Olomouc i na úrovni mezistátní.

V oddíle působí téměř tři sta aktivních hráčů a hráček. Oddíl basketbalu proto patří mezi nosné pilíře Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době má oddíl ve svých řadách mnoho kvalifikovaných, zanícených a obětavých trenérů a funkcionářů, kteří svojí systematickou činností vytvářejí podmínky pro udržení tradice basketbalu jako vysokoškolského sportu v rámci SK UP Olomouc.