oddil badmintonuVznikl v roce 1982 po univerziádě konané v Olomouci, na níž badmintonový sport prezentoval natolik úspěšně, že zaujal Dr. Tomáše Dohnala, který se stal jeho prvním předsedou. Nedlouho poté ho pro velkou zaneprázdněnost v této funkci vystřídal Ing. Vladimír Tomášek, který zastává funkci předsedy oddílu dodnes. Oddíl vznikl na základech v té době rozpadajícího se oddílu TJ. Slovan Černovír, jehož převážná část základny přešla právě pod nove vznikající oddíl.
Oddíl se stal pravidelným účastníkem přeboru severomoravské oblasti a jeho hráči se mimo republikových soutěží zúčastňovali i akademických mistrovství republiky, kde největších úspěchu (umístění do 3. místa) dosáhl v současné době nejlepší hráč oddílu Mgr. Jan Říha. Oddíl působil i na mezinárodní úrovni především pravidelných utkáních s družstvy Lokomotivy Dresden a Erfurt (v dřívější době) a v nynější době udržuje pravidelný kontakt s družebním družstvem našeho města - nizozemským Veenendaalem. Předseda oddílu Ing. Tomášek je nositelem 1. trenérské třídy a mezinárodním rozhodčím a mj. působí i ve vrcholových orgánech badmintonového svazu. K nejlepším hráčům, působícím v oddíle převážnou dobu jeho působení, patřili Ing. Karel Tyrala, Ing. Zdenek Kocourek, Ing. Antonín Krchnák, prof. Bernadetta Motýlová (Skácelová), Petr Matkulcík, Monika Hošková, Zdenek Chumchal, Tomáš Hroch a mnoho jiných hráčů a hraček, kteří se v oddíle vystřídali za dobu jeho existence.