Pozemní hokej

Činnost oddílu je soustředěna především na všestrannou sportovní přípravu žactva.

www.oph-up.cz