Oddíl kanoistiky

oddil kanoistiky

Oddíl kanoistiky SK UP Olomouc byl založen 1. 3. 1962. Tehdy s názvem Slávia VŠ Olomouc. Prvními členy byli studenti univerzity. Mezi zakladatele patří zejména duchovní otec olomouckého vodního slalomu Miroslav Havlík. Oddíl kanoistiky SK UP Olomouc byl založen 1. 3. 1962. Tehdy s názvem Slávia VŠ Olomouc. Prvními členy byli studenti univerzity. Mezi zakladatele patří zejména duchovní otec olomouckého vodního slalomu Miroslav Havlík.

Oddíl SK UP Olomouc je pravidelným pořadatelem závodu Hanácké slalomy, regionálního přeboru, závodů ve Špindlerově mlýně a mnoho dalších soutěží. Všem, kteří nám vycházejí vstříc a kteří se podílejí na vytváření zázemí nejen našeho oddílu, ale celého SK UP, bychom chtěli srdečně poděkovat.


Oddíl badmintonu

oddil badmintonu

Vznikl v roce 1982 po univerziádě konané v Olomouci, na níž badmintonový sport prezentoval natolik úspěšně, že zaujal Dr. Tomáše Dohnala, který se stal jeho prvním předsedou. Nedlouho poté ho pro velkou zaneprázdněnost v této funkci vystřídal Ing. Vladimír Tomášek, který zastává funkci předsedy oddílu dodnes. Oddíl vznikl na základech v té době rozpadajícího se oddílu TJ. Slovan Černovír, jehož převážná část základny přešla právě pod nove vznikající oddíl.
Oddíl se stal pravidelným účastníkem přeboru severomoravské oblasti a jeho hráči se mimo republikových soutěží zúčastňovali i akademických mistrovství republiky, kde největších úspěchu (umístění do 3. místa) dosáhl v současné době nejlepší hráč oddílu Mgr. Jan Říha. Oddíl působil i na mezinárodní úrovni především pravidelných utkáních s družstvy Lokomotivy Dresden a Erfurt (v dřívější době) a v nynější době udržuje pravidelný kontakt s družebním družstvem našeho města - nizozemským Veenendaalem. Předseda oddílu Ing. Tomášek je nositelem 1. trenérské třídy a mezinárodním rozhodčím a mj. působí i ve vrcholových orgánech badmintonového svazu. K nejlepším hráčům, působícím v oddíle převážnou dobu jeho působení, patřili Ing. Karel Tyrala, Ing. Zdenek Kocourek, Ing. Antonín Krchnák, prof. Bernadetta Motýlová (Skácelová), Petr Matkulcík, Monika Hošková, Zdenek Chumchal, Tomáš Hroch a mnoho jiných hráčů a hraček, kteří se v oddíle vystřídali za dobu jeho existence.


Oddíl plavání

oddil plavani

Historie plavání v Olomouci sahá do doby před druhou světovou válkou. Olomoučtí Sokolové, i když zaměřeni na všeobecnou tělesnou průpravu, měli také oddíly sportovní pro lehkou atletiku, plavání, lyžování, tenis a jiné sporty. Na tehdy krásném 100 metrů dlouhém bazénu sokolského koupaliště závodili členové plaveckého oddílu Sokola Olomouc a plaveckého klubu Makkabi Olomouc. Častá utkání mezi nimi a to v plavání a ve vodním pólu soustřeďovala pozornost koupajícího se publika.

V roce 1943 byla činnost plavců organizačně začleněna do tenisového oddílu LTC Olomouc. Historie plaveckých sportů Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci je pokračováním činnosti plaveckého klubu LTC Olomouc, který založila skupina plaveckých nadšenců soustředěných kolem profesorů Zbyňka Losenického a Waltera Stehlíka. V padesátých letech měl oddíl velkou zásluhu na každoročním pořádání soutěže oddílu bez zimních lázní, ve kterém pravidelně vítězil, bylo to vlastně pro tyto oddíly mistrovství republiky, protože krytých bazénu bylo u nás velmi málo.


Oddíl basketbalu

oddil basketbalu

Basketbalový oddíl právem považujeme za spoluzakladatele vysokoškolského sportu v Olomouci. Stál u zrodu jednoty a po celé padesátileté období představoval fungující oddíl s kvalitním trenérským i funkcionářským zázemím, s velkou členskou základnou. Za dobu své existence vychoval stovky basketbalistů a basketbalistek. Dosáhl celé řady úspěchů jak na regionální úrovni, tak na úrovni celostátní. Nezřídka reprezentoval Olomouc i na úrovni mezistátní.

V oddíle působí téměř tři sta aktivních hráčů a hráček. Oddíl basketbalu proto patří mezi nosné pilíře Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době má oddíl ve svých řadách mnoho kvalifikovaných, zanícených a obětavých trenérů a funkcionářů, kteří svojí systematickou činností vytvářejí podmínky pro udržení tradice basketbalu jako vysokoškolského sportu v rámci SK UP Olomouc.


Oddíl gymnastiky

oddil gymnastiky

V pohybové přípravce se zaměřujeme na dívky i chlapce ve věku 4-6 let. Cílem této sportovní průpravy je všestranný motorický rozvoj dítěte za využití prostředků všeobecné gymnastiky. Gymnastický pohybový základ je beze sporu důležitým faktorem pro další sportovní odvětví, která většinou začínají s tréninky až od vyššího věku dítěte. V naší přípravce nabízíme dětem získání dobrých pohybových návyků, základy flexibility, koordinace atd. Talentovaným dětem se zájmem o gymnastiku nabízíme pokračování v rámci sportovní gymnastiky nebo Teamgymu.

Tréninková činnost směřuje k osvojení gymnastických dovedností na všech nářadích víceboje a případné účasti na soutěžích pořádaných Českou gymnastickou federací (ČGF) v jednotlivých věkových a výkonnostních kategoriích. Děti soutěžící ve sportovní disciplíně Teamgym se účastní akcí pořádaných ČGF i ČASPV a také nesoutěžních vystoupení.


Oddíl házené

oddil hazene

Oddíl házené HSC Prior byl založen v roce 1990 jako samostatná tělovýchovná jednota.
V roce 1992 byl oddíl začleněn do Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí dodnes.
Oddíl k dnešnímu dni registruje 9O hráček. Z nichž cca 95% jsou žačky a studentky základních, středních a vysokých škol. Vedení oddílu včetně trenérů čítá 13 osob. Činnost oddílu probíhá v závislosti na výši finančních prostředků. Sportovní činnost oddílu v minulosti byla a je zastoupena v následujících soutěžních úrovních.