Oddíl pozemního hokeje

oddil pozemniho hokeje

Pozemní hokej je kolektivní sport pro kluky a holky. Hraje se venku na hřišti s umělou trávou. Hřiště je jen o maličko menší než fotbalové hřiště.

Při hře hrají proti sobě dva týmy o 11 hráčích na hřišti (10 hráčů a 1 brankář). Na střídačce může být dalších 7 hráčů, kteří mohou neomezeně střídat v průběhu hry. Cílem hry je dát více gólů, než soupeř. Hraje se 4×15 min. V polovině hry je pauza 10 minuty, ve čtvrtinách 2 minuty.

V zimě se hraje halový hokej v tělocvičnách. Po delších stranách jsou mantinely. Hokejka i míček jsou trochu lehčí než venkovní. Na hřišti hraje pouze 6 hráčů (5 hráčů a 1 brankář). Není zde postranní out, ale hraje se odrazem o mantinel.


Oddíl vodního póla

oddil vodni polo

V začátcích oragnizovaného plavání v Olomouci se objevovalo vodní pólo jako doplněk plaveckých závodů, které se tím oživily a lákaly, tak diváky na tehdy ještě dost neznámý sport. Oddíl vodního póla a specializace na tento sport neexistovala, vodní pólo hráli všichni plavci po každých závodech. Jaký si rozmach a rozvoj vodního póla v Olomouci nastal po zapojení mladších plavců a dále příchodem Dr. Mareše z Prahy, bývalého reprezentanta a dlouholetého hráče pražské Slávie a ČPK do Olomouce. K opravdovému vzestupu, specializaci a výraznému zlepšení došlo po otevření krytého bazénu v Olomouci, což umožnilo lepší podmínky pro trénování a rozšíření tohoto sportu. V letech 1965 - 1971 byla činnost vodního póla vyplněna řadou utkání mezi domácími týmy.

SK UP Olomouc Vodní pólo má v současné době tým mužů a žáků. Trenérem mužů je nově od září 2016 zkušený hráč a bývalý reprezentant ČR Petr Heger. Trenérem žáků je opět od září 2017 p. Jiří Bobrovský a trenérekou přípravky je od září 2017 naše nová posila ze Slovenska Katarina Kiabová. Předseda oddílu je Petr Heger, který se společně se Zdeňkem Moravcem, Martinem Bakalou, Jiřím Čamachem a Jiřím Bobrovským starají o celý klub.


Oddíl juda

oddil juda

SK UP judo Olomouc patří k největším a nejúspěšnějším oddílům kraje. Pochlubit se může stálými uspěchy nejenom na republikových turnajích, ale i zahraničních. Současně zde cvičí několikanásobní Mistři republiky. Nejlepší svěřenci působí v úzké dorostenecké a juniorské reprezentaci.

Nespornou výhodou tohoto oddílu je stálá tělocvična s vlastním stále položeným tatami. Tréninky jsou rozděleny dle věkových či výkonnostních kategorií. Oddíl disponuje vlastním lékařem, což se projeví hlavně na soustředění. Během roku oddíl pořádá bezpočet doplňkových akcí (výlety, semináře, soustředění, tábory,....)

Oddíl vedou zkušení trenéři. Současně jsou zde vychováváni z řad dorostenců a juniorů kvalitní nástupci. Oddíl úzce spolupracuje s Církevním gymnáziem Německého řádu a Univerzitou Palackého v Olomouci, čímž vede své svěřence ke kvalitnímu středoškolskému i vysokoškolskému vzdělávání.


Oddíl horolezecký

oddil horolezecky

Horolezecký VŠTJ Slávia Olomouc vznikl v roce 1954. Byl založen horolezci, kteří byli původně členy horolezeckého oddílu TJ Slovan Olomouc, ve snaze dát zejména studentům Univerzity možnost sportovního vyžití v tomto atraktivním sportu.
Prvním vedoucím a prakticky zakladatelem oddílu byl Chrudoš Valoušek. Po něm se stal vedoucím oddílu Josef Kývala, jenž je vedoucím dodnes.
Ilustrační foto Období od založení oddílu do dnešních dnů zahrnuje de facto již nejméně tři generace horolezců. Podmínky pro výkon tohoto sportu se v uplynulém období změnily v takové míře jako u málokterého sportu. Výstroj a výzbroj, a to nejen těch špičkových, je sléty padesátými nesrovnatelná.
Oddíl žil intenzivně společným oddílovým životem, pokud byli horolezci při zájezdech do zahraničních velehor nuceni vystupovat jako kolektiv a pokud přihlášky na zájezdy organizované horolezeckým svazem, byly podmíněny doporučením oddílu. Příslušností k oddílu byly vázány i některé aktivity ve Vysokých Tatrách, např. táboření. S možností svobodného cestování prakticky kamkoliv, potřeba zaštítění oddílem pominula. To se projevilo také na intenzitě oddílového života, tak jak je to obvyklé v alpských zemích.


Oddíl kanoistiky

oddil kanoistiky

Oddíl kanoistiky SK UP Olomouc byl založen 1. 3. 1962. Tehdy s názvem Slávia VŠ Olomouc. Prvními členy byli studenti univerzity. Mezi zakladatele patří zejména duchovní otec olomouckého vodního slalomu Miroslav Havlík. Oddíl kanoistiky SK UP Olomouc byl založen 1. 3. 1962. Tehdy s názvem Slávia VŠ Olomouc. Prvními členy byli studenti univerzity. Mezi zakladatele patří zejména duchovní otec olomouckého vodního slalomu Miroslav Havlík.

Oddíl SK UP Olomouc je pravidelným pořadatelem závodu Hanácké slalomy, regionálního přeboru, závodů ve Špindlerově mlýně a mnoho dalších soutěží. Všem, kteří nám vycházejí vstříc a kteří se podílejí na vytváření zázemí nejen našeho oddílu, ale celého SK UP, bychom chtěli srdečně poděkovat.


Oddíl badmintonu

oddil badmintonu

Vznikl v roce 1982 po univerziádě konané v Olomouci, na níž badmintonový sport prezentoval natolik úspěšně, že zaujal Dr. Tomáše Dohnala, který se stal jeho prvním předsedou. Nedlouho poté ho pro velkou zaneprázdněnost v této funkci vystřídal Ing. Vladimír Tomášek, který zastává funkci předsedy oddílu dodnes. Oddíl vznikl na základech v té době rozpadajícího se oddílu TJ. Slovan Černovír, jehož převážná část základny přešla právě pod nove vznikající oddíl.
Oddíl se stal pravidelným účastníkem přeboru severomoravské oblasti a jeho hráči se mimo republikových soutěží zúčastňovali i akademických mistrovství republiky, kde největších úspěchu (umístění do 3. místa) dosáhl v současné době nejlepší hráč oddílu Mgr. Jan Říha. Oddíl působil i na mezinárodní úrovni především pravidelných utkáních s družstvy Lokomotivy Dresden a Erfurt (v dřívější době) a v nynější době udržuje pravidelný kontakt s družebním družstvem našeho města - nizozemským Veenendaalem. Předseda oddílu Ing. Tomášek je nositelem 1. trenérské třídy a mezinárodním rozhodčím a mj. působí i ve vrcholových orgánech badmintonového svazu. K nejlepším hráčům, působícím v oddíle převážnou dobu jeho působení, patřili Ing. Karel Tyrala, Ing. Zdenek Kocourek, Ing. Antonín Krchnák, prof. Bernadetta Motýlová (Skácelová), Petr Matkulcík, Monika Hošková, Zdenek Chumchal, Tomáš Hroch a mnoho jiných hráčů a hraček, kteří se v oddíle vystřídali za dobu jeho existence.


Oddíl plavání

oddil plavani

Historie plavání v Olomouci sahá do doby před druhou světovou válkou. Olomoučtí Sokolové, i když zaměřeni na všeobecnou tělesnou průpravu, měli také oddíly sportovní pro lehkou atletiku, plavání, lyžování, tenis a jiné sporty. Na tehdy krásném 100 metrů dlouhém bazénu sokolského koupaliště závodili členové plaveckého oddílu Sokola Olomouc a plaveckého klubu Makkabi Olomouc. Častá utkání mezi nimi a to v plavání a ve vodním pólu soustřeďovala pozornost koupajícího se publika.

V roce 1943 byla činnost plavců organizačně začleněna do tenisového oddílu LTC Olomouc. Historie plaveckých sportů Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci je pokračováním činnosti plaveckého klubu LTC Olomouc, který založila skupina plaveckých nadšenců soustředěných kolem profesorů Zbyňka Losenického a Waltera Stehlíka. V padesátých letech měl oddíl velkou zásluhu na každoročním pořádání soutěže oddílu bez zimních lázní, ve kterém pravidelně vítězil, bylo to vlastně pro tyto oddíly mistrovství republiky, protože krytých bazénu bylo u nás velmi málo.


Oddíl basketbalu

oddil basketbalu

Basketbalový oddíl právem považujeme za spoluzakladatele vysokoškolského sportu v Olomouci. Stál u zrodu jednoty a po celé padesátileté období představoval fungující oddíl s kvalitním trenérským i funkcionářským zázemím, s velkou členskou základnou. Za dobu své existence vychoval stovky basketbalistů a basketbalistek. Dosáhl celé řady úspěchů jak na regionální úrovni, tak na úrovni celostátní. Nezřídka reprezentoval Olomouc i na úrovni mezistátní.

V oddíle působí téměř tři sta aktivních hráčů a hráček. Oddíl basketbalu proto patří mezi nosné pilíře Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době má oddíl ve svých řadách mnoho kvalifikovaných, zanícených a obětavých trenérů a funkcionářů, kteří svojí systematickou činností vytvářejí podmínky pro udržení tradice basketbalu jako vysokoškolského sportu v rámci SK UP Olomouc.


Oddíl gymnastiky

oddil gymnastiky

V pohybové přípravce se zaměřujeme na dívky i chlapce ve věku 4-6 let. Cílem této sportovní průpravy je všestranný motorický rozvoj dítěte za využití prostředků všeobecné gymnastiky. Gymnastický pohybový základ je beze sporu důležitým faktorem pro další sportovní odvětví, která většinou začínají s tréninky až od vyššího věku dítěte. V naší přípravce nabízíme dětem získání dobrých pohybových návyků, základy flexibility, koordinace atd. Talentovaným dětem se zájmem o gymnastiku nabízíme pokračování v rámci sportovní gymnastiky nebo Teamgymu.

Tréninková činnost směřuje k osvojení gymnastických dovedností na všech nářadích víceboje a případné účasti na soutěžích pořádaných Českou gymnastickou federací (ČGF) v jednotlivých věkových a výkonnostních kategoriích. Děti soutěžící ve sportovní disciplíně Teamgym se účastní akcí pořádaných ČGF i ČASPV a také nesoutěžních vystoupení.


Oddíl házené

oddil hazene

Oddíl házené HSC Prior byl založen v roce 1990 jako samostatná tělovýchovná jednota.
V roce 1992 byl oddíl začleněn do Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí dodnes.
Oddíl k dnešnímu dni registruje 9O hráček. Z nichž cca 95% jsou žačky a studentky základních, středních a vysokých škol. Vedení oddílu včetně trenérů čítá 13 osob. Činnost oddílu probíhá v závislosti na výši finančních prostředků. Sportovní činnost oddílu v minulosti byla a je zastoupena v následujících soutěžních úrovních.