SKUP Olomouc zajišťuje přípravu 2256 sportovců v 17 oddílech. Z toho je 1597 dětí a mládeže a 659 dospělých. V jednotlivých oddílech se připravují také studenti UP Olomouc, kteří reprezentují Olomoucký kraj na celosvětových Univerziádách. SKUP patří mezi největší kluby v Olomouckém kraji.

Veřejná finanční podpora (MŠMT, město Olomouc, Olomoucký kraj, ČUS a ČAUS) zajišťuje celoroční sportovní činnost klubu a to zejména oddílu basketbalu mužů a žen, basketbalového centra mládeže, pozemního hokeje, badmintonu, kanoistiky, vodního póla, plaveckých sportů, synchronizovaného plavání, sportovní gymnastiky, juda, házená žen, volejbal muži, sebeobrany, judo zrakově postižení, akademické veslování, univerzitní a školní sport.

Vedle prostředků pro zajištění vlastního tréninkového procesu jde také o zajištění účasti v jednotlivých soutěžích, jak u kolektivních, tak i u individuálních sportů. Hlavním úkolem je vzorná reprezentace Olomouckého kraje a vlastní účast v nejvyšších soutěžích – basketbalu, vodního póla, plavání a synchronizované plavání.

Sportovní oddíly klubu a to zejména oddíl kanoistiky a plavání v individuálních sportech reprezentují a propagují Olomoucký kraj na poměrně vysoké mezinárodní úrovni. U kolektivních sportů jako je basketbal a vodní pólo je účast a reprezentace v nejvyšších celostátních soutěžích. V Těchto oddílech se připravují mladí sportovci, účastníci juniorských ME a MS ve svých sportovních odvětvích. Někteří z nich patří mezi české naděje pro příští Olympijské hry v Tokiu.

Celý sportovní klub významně zabezpečuje sportovní využití dětí a mládeže Olomouckého kraje. Například oddíl plaveckých sportů provozuje plaveckou školu, kde se v průběhu roku vystřídá až 6000 dětí. V oddílu univerzitního a školního sportu se všeobecné sportovní přípravě věnuje pohybové aktivitě až 400 dětí. Nezanedbatelnou součástí je také péče o handicapovanou mládež.  Klub uspořádal řadu významných akcí mezinárodního charakteru, které vzorně reprezentují Olomoucký kraj.

Bližší informace o činnosti jednotlivých oddílů naleznete na jejich www stránkách.